Datenschutzerklärung

Privacy statement Netwerkapp

Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de website, het gebruik van de Netwerkapp, iedere transactie en overeenkomst. Netwerkapp is een handelsnaam van Inscene Company B.V.. Netwerkapp respecteert de privacy van al haar gebruikers van de website en de app en haar klanten.

Ontmoetingen in scène
Met de Netwerkapp, hierna te noemen “de app”, loop je elkaar niet meer mis. In onze app vragen we je om je naam, emailadres en naam van je organisatie te registreren en om toestemming te geven voor het gebruik van je persoonsgegevens voor het doel van de app. Je kunt je ook aanmelden met je LinkedIn profiel. Netwerkapp verkrijgt geen toegang tot je wachtwoord of LinkedIn profiel, maar maakt gebruik van de door LinkedIn ter beschikking gestelde informatie nadat jij daar zelf toestemming voor hebt gegeven, en waarbij je akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden van LinkedIn, welke ook gelden voor Netwerkapp. Uit die informatie worden alleen identificatiegegevens, je voor- en achternaam, e-mailadres, foto-url en naam van de organisatie waarvoor je actief bent (geweest) gehaald. Na registratie kun je je aanmelden voor het evenement waar gebruik wordt gemaakt van onze app en diensten.

Doel gebruik
Netwerkapp verwerkt de gegevens van haar klanten en gebruikers slechts met het doel om gebruik van de app te faciliteren, je gebruik te kunnen laten maken van de app en om je te kunnen voorzien van andere aanbiedingen van diensten van Netwerkapp of derden. Een uitnodiging om je te registreren ontvang je via de organisatie van het evenement. De organisator van het evenement kan via de app aanvullende vragen (laten) stellen. Je kan zelf ook vragen stellen en antwoorden van andere deelnemers aan het evenement selecteren. Netwerkapp gebruikt deze informatie en je naam om je in contact te brengen met andere deelnemers.

Derdenverstrekking
Netwerkapp bewaart je naam en contactgegevens voor de duur van het evenement en voor toekomstige evenementen. Netwerkapp kan je na afloop van het evenement nog vragen naar je ervaringen met de app. Je contactgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commercie?le doeleinden. Binnen de app op je mobiel worden je gegevens bewaard, deze gegevens zijn alleen toegankelijk op je eigen apparaat. Met de gei?nstalleerde app en daarin opgenomen gegevens kun je je later voor nieuwe evenementen aanmelden die gebruik maken van de Netwerk app.

Online beveiligde omgeving
Netwerkapp heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van je gegevens door onbevoegden te voorkomen. Online worden je gegevens beschermd achter een beveiligde verbinding. Meldt je je aan, dan ga je naar een beveiligde omgeving, zogenaamde SSL- technologie. De SSL-technologie garandeert dat de verwerking van je persoonsgegevens veilig is en deze niet door derden kunnen worden ingezien of gemanipuleerd. In je adresbalk staat dan “”https”” voor het domeinadres. Let wel, voor de beveiliging van je eigen (mobiele) apparaat ben je zelf verantwoordelijk.

Cookies
Om niet steeds opnieuw te hoeven inloggen maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je mobiele apparaat wordt opgeslagen. Je kan er voor kiezen een cookie niet te accepteren in je instellingen. De app kan je dan nog steeds gebruiken, alleen moet je dan steeds opnieuw inloggen. De app slaat op je mobiele apparaat informatie op over de jou zodat je later opnieuw in kan loggen. Het gaat dan om een uniek nummer (login token) en je profielinformatie. Daarnaast slaat de app een kopie op van gevraagde informatie. Voor de aflevering van pushberichten ook je mobiele apparaat aan een uniek nummer gekoppeld, welke wordt opgeslagen op de server van Netwerkapp. Het unieke nummer wordt uitsluitend gebruikt om te zorgen dat berichten bij jou terecht komen.

Links
Voor zover deze website links bevat naar externe internet sites, is Netwerkapp niet aansprakelijk voor de inhoud of het gebruik van die sites. Dit privacy Statement is niet van toepassing op het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens op of door middel van externe sites.

Vragen
Netwerkapp gaat zorgvuldig met je gegevens met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1524041. Heb je vragen, of wil je inzage in je gegevens, stuur dan een bericht naar info@netwerkapp.nl

 

Eindgebruikersvoorwaarden Netwerkapp v2.0 2014

algemene voorwaarden inscene company v15

Bauen Sie Ihre App in 15 Minuten und testen Sie diese mit ihrem Team.


Registriere


Baue


Probiere

Mehr Informationen? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf